KURSEVI I USLUGE

KURSEVI JEZIKA

Nemački i Italijanski jezik za decu školskog uzrasta i odrasle

Priprema učenik osnovnih i srednjih škola kao i priprema za odrasle.

Engleski

Engleska igraonica

book-973894_1920

Deca od 3-6 godina borave svakog radnog dana u prostorijama škole, koje su specijalno adaptirane u prepodnevnim časovima za ovakvu vrstu boravka. 4 sata druženja sa vršnjacima je od 10 do 14 h ili 11 do 15 h. Svakog dana je sa decom vaspitač koji brine o njima, druži se sa njima i podučava ih sadržajima na maternjem jeziku. Posle užine deca uče engleski 30 ili 45 minuta u zavisnosti od uzrasta. Kreativni rad i vannastavne aktivnosti su takođe uključene u toku 4 sata. Proslave rođendana svakog deteta, u organizaciji predavača, novogodišnji maskenbal i završna priredba na kraju školske godine, sa diplomama engleskog jezika, su sastavni deo programa boravka dece u igraonici.

Predškolski kursevi

Kurseve engleskog organizujemo za decu od 4, 5 i 6 godina, tj. predškolskog uzrasta u malim grupama od 5 do 8 polaznika. Radimo programe Longman-a, 3 nivoa, uz upotrebu CD-a za audio prezentaciju kao i flash kartice i ostala vizuelna sredstva koja doprinose boljem i bržem usvajanju nastavnih jedinica. Takođe, koristimo različite igrice kao deo komunikativnog pristupa uz kreativni rad koji uključuje bojenje, crtanje, povezivanje i seckanje… Na kraju školske godine deca imaju „Show class“ gde izvode deo programa za svoje roditelje uz svečanu dodelu diploma.

Đački kursevi

Ovi kursevi engleskog jezika su za učenike od I do IV razreda osnovne škole. Metode su takođe Longmanove, svrstane u 4 nivoa, prema uzrastu i nivou znanja. Učenici su podeljeni u grupe od 5 do 8 polaznika i uz pomoć predavača uče pesmice, recitacije, kratke tekstove, kao i gramatičke sadržaje prilagođene ovom uzrastu. Uz scenski i kreativni rad trudimo se da deci ovog uzrasta učenje jezika učinimo privlačnijim i zanimljivijim. Na kraju školske godine učenici imaju „Show class“ uz dodelu diploma.

Tinejdžerski kursevi

Ove kurseve organizujemo za učenike osnovne škole od V do VIII razreda koji su svrstani u male jezičke grupe prema uzrastu i nivou znanja. Uz najnovije Longmanove udzbenike prilagođene ovom uzrastu, sa puno zanimljivih tekstova iz savremenog života, učenju o poznatim ličnostima, a u zabavnom delu prezentacija najnovijih pesama omiljenih muzičara, čini da su deca znatno više animirana za učenje jezika. Testovi i gramatička provera znanja su deo nastave za ovaj uzrast. Na kraju školske godine učenici polažu usmeni i pismeni ispit da bi dobili određeni sertifikat.

Kursevi engleskog za odrasle

stack-of-books-1001655_1920

Organizujemo opšte kurseve za srednjoškolce, studente, zaposlene, nezaposlene, penzionere… Polaznici su svrstani u male jezičke grupe, prema nivou znanja, od početnih, elementarnih, nižih srednjih, srednjih, viših i naprednih kurseva. Udzbenici koje radimo su Oxford i University Press-a, koji su savremeni, sa dobro ukomponovanim tekstovima i istaknutim gramatičkim partijama. Placement testovima određujemo nivo znanja polaznika. Pre završetka kursa, polaznici polažu usmeni i pismeni ispit da bi dobili sertifikat o završenom kursu.

Specijalizovani kursevi engleskog jezika

Pored opštih tečajeva, organizujemo i poslovne kurseve za menadzere, bankare, lekare, medicinske sestre, inženjere, ekonomiste, pravnike…
Dajemo specijane popuste za grupe iz jedne radne organizacije ili jedne manje firme.

PRIPREMANJE ŠKOLSKOG GRADIVA

Pripremamo sve učenike osnovnih i srednjih škola kao deo pomoći pri savladavanju školskog gradiva i postizanju boljih rezultata.

PRIPREME ZA MEĐUNARODNO PRIZNATE ISPITE

tests_box

Pripreme za međunarodno priznate ispite i sertifikate (FCE, CAE, TOEFL, IELTS…) se održavaju u prostorijama škole i traju celu školsku godinu, u zavisnosti od broja zainteresovanih kandidata. Na kraju pripreme pomažemo polaznicima u prijavljivanju za ispit (datum, mesto i način polaganja).

PREVODILAČKE USLUGE

Prevodimo tekstove, seminarske radove, stručne tekstove i sve vrste dokumenata sa engleskog na srpski ili sa srpskog na engleski. U zavisnosti od broja stranica prevoda, dajemo specijalne popuste. Prevođenje sa drugih stranih jezika ili na drugi strani jezik je takođe dostupno za sve zainteresovane.