Predškolski kursevi

Kurseve engleskog organizujemo za decu od 4, 5 i 6 godina, u malim grupama od 5 do 8 polaznika. Radimo programe Longman, 3 nivoa, uz upotrebu CD-a za audio prezentaciju, ‘flash’ kartice, kao i mnoga druga vizuelna sredstva koja doprinose boljem i bržem usvajanju nastavnih jedinica. Takođe, koristimo različite igre kao deo komunikativnog pristupa uz kreativni rad koji uljučuje bojenje, crtanje, povezivanje i seckanje. Na kraju školske godine deca imaju ‘Show Class’, gde izvode deo programa za svoje roditelje, uz svečanu dodelu diploma.