Đački kursevi

Ovi kursevi engleskog jezika su za učenike od I do IV razreda osnovne škole. Metode su takođe Longman, svrstane u 4 nivoa, prema uzrastu i nivou znanja. Učenici su podeljeni u grupe od 5 do 8 polaznika, i uz pomoć predavača uče pesme, recitacije, kratke tekstove kao i gramatičke sadržaje prilagođene ovom uzrastu. Uz scenski i kreativni rad, trudimo se da deci ovog uzrasta učenje jezika učinimo privlačnijim i zanimljivijim. Na kraju školske godine učenici imaju ‘Show Class’ uz dodelu diploma.