Kursevi engleskog za odrasle

Polaznici su svrstani u male jezičke grupe, prema nivou znanja, od početnih, elementarnih, nižih, srednjih, viših i naprednih kurseva. Udžbenici koje koristimo su Oxford i University Press, koji su savremeni, sa dobro ukomponovanim tekstovima i istaknutim gramatičkim partijama. ‘Placement’ testovima ordeđujemo nivo znanja polaznika. Pre završetka kursa, polaznici polažu usmeni i pismeni ispit, kako bi dobili sertifikat o završenom kursu.